Ook al is Moon&Star gevestigd in Ghana vinden wij het belangrijk om ons aan de nieuwe Europese privacywetgeving te houden.
Het is wellicht wat saai om te lezen maar wij vinden het belangrijk dat je weet wat wij met jouw gegevens doen.
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan vooral contact met ons op!
Privacyverklaring
Onze Gegevens
Moon and Star Guesthouse gevestigd aan A1/A2 Subin Site, Banko, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website:  www.moonandstarguesthouse.com <http://www.moonandstarguesthouse.com/>
E-mail:    moonandstarguesthouse@hotmail.com <mailto:moonandstarguesthouse@hotmail.com>
Post adres: Po Box 298, Effiduase-Ashanti, Ghana
Telefoon: 00233547478353

Patricia Zoer is de Functionaris Gegevensbescherming van Moon and Star Guesthouse ltd.

Zij is te bereiken via patriciazoer@hotmail.com

Doelen en manieren waarop wij persoonsgegevens verzamelen

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.moonandstarguesthouse.com) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

Om accommodatie, een reis of vrijwilligerswerk te boeken via Moon and Star stuur je ons een mail. Aan de hand van jouw doel om bij ons te verblijven vragen we je om bepaalde persoonsgegevens.
Wanneer je accommodatie boekt vragen wij je om;
- Naam
- E mail adresgegevens
- Aankomst en vertrekdata
- Evt dieet wensen
Wanneer je graag een boekingsbevestiging ontvangt, vragen we ook om;
- adresgegevens
- je volledige naam zoals vermeld op je paspoort

Wanneer je een reis boekt stellen we naast bovenstaande vragen ook vragen met  

  betrekking tot je wensen omtrent de reis, zoals de duur, het budget en specifieke wensen.
Wanneer je interesse in vrijwilligerswerk hebt stellen we je voordat je daadwerkelijk boekt vragen 
  over je wensen, over je capaciteiten, ervaring, leeftijd en opleiding zodat we kunnen zien of we een
  project kunnen vinden dat bij je past.
Daarna stellen we bovenstaande vragen.


Waarom stellen we bovenstaande vragen en hoe verwerken we de gegevens?

- Naam
- Aankomst en vertrekdata
- Evt dieet wensen

Deze gegevens gebruiken we in onze kamerkalender, om de boeking te verwerken. En de dieetwensen gebruiken we zodat we weten wat we moeten inkopen.


Je adresgegevens en volledige naam hebben we nodig om de uitnodiging/boekingsbevestiging te maken voor de Ghanese ambassade.


De overige vragen voor zowel de reizen als het vrijwilligerswerk dienen ertoe om jullie ervaring een zo geweldig mogelijke te maken.


Je mailadres gebruiken we om je nadien om een review te vragen voor publicatie op onze website of een review voor een toekomstige gast, of om je te vragen of je een review op social media wilt zetten.
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via moonandstarguesthouse@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Moon and Star Guesthouse ltd een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken.

Voor de verwerking van bovengenoemde gegevens beroepen we ons op de volgende grondslagen:
Uitvoering van een overeenkomst
Het gebruik van jouw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.
Toestemming
Voor het plaatsen van jouw gegevens op onze website of op social media vragen we  toestemming aan jou. Deze toestemming kan je altijd intrekken.
Rechtmatig belang:
Om de inhoud van onze website te verbeteren en te promoten en het toesturen van direct-marketing naar potentiële klanten hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacy schade van jou.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.


Wat zijn cookies

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.moonandstarguesthouse.com) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics

Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google <https://www.google.com/policies/privacy/>.

Social media en externe links

Op onze site vind je links naar Social media zoals Facebook, maar wij maken geen gebruik van hun buttons.
Wel vind je ons terug op social media sites als Facebook en Instagram. Wanneer we iets plaatsen met privacy gevoelige content, zoals bv foto’s zullen we je toestemming vragen. We hebben in het guesthouse een toestemmingsformulier dat je kunt ondertekenen. Mocht het na je verblijf zijn dat we graag iets willen delen, dan vragen we toestemming per mail.
De verschillende social media kanalen als ook de externe links waar je op klikt hebben hun eigen privacy-beleid.
Bewaartermijn van jouw gegevens
Moon and Star bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Facturen met jouw gegevens hebben een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.
Je mail adres blijft in ons bestand zolang we bestaan, tenzij je daar bezwaar tegen maakt.

Gegevensoverdracht
Moon and Star Guesthouse verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Moon and Star Guesthouse een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Bedrijfsnaam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wanneer je vrijwilligerswerk komt doen dan moeten we je werklocatie inlichten. En wanneer je een reis boekt via ons zullen wij je naam gebruiken om overige reserveringen te maken.
Beveiliging van gegevens

Moon and Star Guesthouse ltd neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via patriciazoer@hotmail.com

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Moon and Star Guesthouse ltd. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.


Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar moonandstarguesthouse@hotmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .


Klacht

Moon and Star Guesthouse ltd wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.